Ứng dụng của HVAC
Điều chỉnh nhiệt độ của phòng
Cung cấp không khí thoáng mát trong phòng
Loại bỏ chất gây ô nhiễm từ không khí bằng cách, sử dụng các bộ lọc ở các giai đoạn khác nhau
Hoạt động nguyên liệu hiệu quả
Chu trình của hệ thống HVAC
Hệ thống HVAC gồm có ba chu trình chính:

Supply Air: chu trình này giúp cung cấp không khí vào trong phòng.
Không khí ở đây bao gồm không khí lạnh và không khí nóng.
Return Air: đưa không khí mới quay trở về.
Exhaust Air: luồng không khí không sạch, không chất lượng sẽ được thải ra bên ngoài. 

Gửi yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của quý khách, Quang Bình sẽ liên hệ sớm nhất có thể để tư vấn cho quý vị