MITSUBISHI DIESEL GENERATOR ,3P,4W,400/230V. 1500r.p.m

Cấu hình chuẩn:

MÔ HÌNH TẦN SỐ 50HZ MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ DỮ LIỆU CHI TIẾT
ĐỨNG GẦN NGUYÊN TỐ
BF-SM700 700KVA 635KVA S6R2-PTA-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM725 725KVA 670KVA S6R2-PTA-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM750 750KVA 682,5KVA S6R2-PTA-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM825 825KVA 750KVA S6R2-PTAA-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM1375 1375KVA 1250KVA S12R-PTA-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM1500 1500KVA 1375KVA S12R-PTA2-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM1650 1650KVA 1500KVA S12R-PTAA2-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM1900 1900KVA 1740KVA S16R-PTA-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM2100 2100KVA 1900KVA S16R-PTA2-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM2250 2250KVA 2050KVA S16R-PTAA2-C Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF
BF-SM2500 2500KVA 2250KVA S16R2-PTAW Tải xuống dữ liệu kỹ thuật PDF

            PREVIOUS:50HZ Japan Mitsubishi Diesel Generator                NEXT:50HZ Cummins Diesel Generator

Gửi yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của quý khách, Quang Bình sẽ liên hệ sớm nhất có thể để tư vấn cho quý vị