Lựa chọn thiết bị HVAC
Bạn lựa chọn hệ thống HVAC và các thiết bị kèm theo, thì cần phải chú ý các vấn đề sau đây.
Thông gió tự nhiên: Lắp đặt các cửa sổ, có thể hoạt động, để cung cấp thông gió bổ sung. 
Cửa sổ nên được dấu chặt khi đóng cửa hoạt động, phải nằm trong khoảng từ 3-6 feet với sàn 

Gửi yêu cầu tư vấn

Sau khi nhận được yêu cầu tư vấn của quý khách, Quang Bình sẽ liên hệ sớm nhất có thể để tư vấn cho quý vị